Κειμενα

Κείμενα

Αυτοί είναι οι μισθοί Αρχιεπισκόπου, Μητροπολιτών και ιερέων

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018


Μετά την περιβόητη συμφωνία «διαχωρισμού κράτους – Εκκλησίας» αρκετοί ιερείς και Μητροπολίτες εξέφρασαν την αντίδρασή τους, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να κάνει μία διπλωματική δήλωση, λέγοντας πως «Άλλο συμφωνία, άλλο πρόθεση συμφωνίας».

Οι επίσημες μηνιαίες αποδοχές των αρχιερέων της Εκκλησίας καθορίζονται από τον ν. 4387/2016. Ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου είναι 2.600 ευρώ, του Μητροπολίτη και Τιτουλάριου Μητροπολίτη, 2.210 ευρώ, και του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου, 1.820 ευρώ. 

Όσοι κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, λαμβάνουν επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, 75 ευρώ, ενώ όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης λαμβάνουν επίδομα 45 ευρώ. Ως προς την αποζημίωση εξόδων παράστασης, ο Αρχιεπίσκοπος λαμβάνει 100 ευρώ και ο εν ενεργεία Μητροπολίτης, 50 ευρώ.

Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή. Αναφορικά με το επίδομα, σημειώνεται ότι αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Για τους κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το λειτούργημα των υπαγομένων στο παρόν κεφάλαιο. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο και η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. 

Τέλος, όσον αφορά τους ιερείς, οι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

678 ευρώ, για τους πρωτοδιοριζόμενους ιερείς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 1.032 ευρώ, για τους ιερείς με 10 χρόνια προϋπηρεσία
 1.410 ευρώ, για τους ιερείς με 30 χρόνια προϋπηρεσία
 644 ευρώ, για τους πρωτοδιοριζόμενους κληρικούς απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης
 1.099 ευρώ, για τους κληρικούς με 30 έτη προϋπηρεσίας

Πληροφορίες από: news247.gr
Don't Miss
© Copyright Non Paper 2019 | All rights reserved
made with by templateszoo